many pylons
Mae angen eich help arnom i
ddweud na i beilonau

Mae Green Gen Cymru, sy’n rhan o Bute Energy, yn cynnig llinell uwchben 132kV newydd i gysylltu Parc Ynni Lan Fawr i’r dwyrain o Landdewi-Brefi ag is-orsaf newydd y Grid Cenedlaethol yng Nghaerfyrddin.

Lawrlwythwch fapiau o'r llwybr a ffefrir ar hyn o bryd yma

Edrychwch ar y map rhyngweithiol a ddarparwyd gan grwpiau gweithredu Dyffryn Tywi ymaBETH Y GALLWCH EI WNEUD I HELPU  1. Arwyddwch y ddeiseb. Mae Partneriaeth Pensiwn Cymru yn buddsoddi yn Ynni Bute, mae deiseb wedi'i sefydlu i annog Cyngor Sir Caerfyrddin i dynnu'r holl gyllid yn ôl.
  2. Ysgrifennwch at eich Cynghorydd, AS ac AS i ofyn sut y maent yn bwriadu rhoi terfyn ar eu cynlluniau. Gallwch lawrlwytho templed llythyr a manylion cyswllt isod.
  3. Lledaenwch y gair os gwelwch yn dda. Dywedwch wrth eich cymdogion, teulu, ffrindiau a chydweithwyr. Gallwch lawrlwytho ein taflen wybodaeth isod.
  4. Arddangos arwyddion. Cliciwch ar y ddolen isod i lawrlwytho poster A4. Dim argraffydd? Dim problem! Mae'r Arwyddion yn ddyluniad syml felly tynnwch lun neu paentiwch eich fersiwn eich hun ar beth bynnag sydd gennych h.y. hen gynfasau gwely, darnau o bren ac ati. Gallwch hefyd archebu arwyddion mawr gan Relm Signs.
no pylons banner

I gael rhagor o wybodaeth am y grŵp gweithredu yn erbyn cynnig Green Gen Tywi Wysg, ewch i dimpeilonau.cymru